100 dui­zend eu­ro aan Lego ge­sto­len

Times of Suriname - - PANORAMA -

Cri­mi­ne­len heb­ben in Duits­land een gro­te par­tij Lego buit­ge­maakt. Ze sta­len ne­gen­tien pal­lets met do­zen van het speel­goed uit een vracht­wa­gen op een par­keer­plaats. Vol­gens de po­li­tie is de par­tij Lego bij­na 100.000 eu­ro waard. De die­ven sta­len de Lego dins­dag. Hoe laat pre­cies weet de po­li­tie niet, om­dat de chauf­feur van de vracht­wa­gen lag te sla­pen ter­wijl zijn vracht werd ge­sto­len. De chauf­feur bel­de in de och­tend ge­lijk de po­li­tie toen hij door kreeg dat zijn vracht was ver­dwe­nen. Van de da­ders ont­breekt elk spoor. (RTL­nieuws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.