Man doopt koek­je op ex­tre­me ma­nier

Times of Suriname - - PANORAMA -

De uit is 24-ja­ri­ge Si­mon Ber­ry het En­gel­se Shef­field een ech­te adre­na­li­ne­jun­kie. Nu heeft hij ook een Guin­ness We­reld­re­cord op zak. Daar­voor moest hij wel op een bij­zon­de­re ma­nier zijn koek­je in een kop thee dop­pen: tij­dens een bun­gee­sprong va­nop 73 me­ter hoog­te. Ber­ry had daar­voor een spe­ci­a­le tech­niek ont­wik­keld: met zijn lin­ker­hand hield hij zijn rech­ter­pols vast om zijn sta­bi­li­teit te ver­be­te­ren tij­dens zijn duik rich­ting de theekop. “Het was knap moei­lijk. Mijn team had me ge­hol­pen door me ruw­weg op de juis­te plek te la­ten dui­ken, maar het was niet mak­ke­lijk om mijn koek­je in de theekop te mik­ken. Maar de er­va­ring was on­ge­loof­lijk.” Woens­dag was Guin­nes World Re­cord Day, de re­cord­po­ging van Ber­ry was slechts één van ve­le uit­da­gin­gen. (AD.NL/fo­to: www.guin­ness­world­re­cords.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.