Po­li­tie Nic­ke­rie brengt eind aan ont­voe­ring

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie kreeg gis­ter­och­tend te­gen 1.00 uur het be­richt dat Vis­hal D, be­heer­der van het ap­par­te­men­ten­com­plex De Ves­ting, was ont­voerd. Hij bel­de naar zijn broer die een be­paald be­drag in Ame­ri­kaan­se dol­lars moest bren­gen naar een aan­ge­ge­ven lo­ca­tie.

Een team on­der lei­ding van re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit ruk­te uit naar de af­ge­spro­ken lo­ca­tie. Daar kwam ie­mand het los­geld ha­len, maar die ging toe­val­lig naar het voer­tuig waar­in de re­cher­cheurs za­ten. Hij werd ge­lijk aan­ge­hou­den. De hoofd­da­der reed daar­na voor­bij met zijn au­to en de agen­ten her­ken­den die. De po­li­tie zet­te toen een ach­ter­vol­ging in. Na eni­ge tijd ge­luk­te het de au­to klem te rij­den aan de Wal­ther He­witt­straat met daar­in de da­der en het slacht­of­fer die let­sels heeft op­ge­lo­pen. Het slacht­of­fer is toen be­vrijd door de po­li­tie. De 35-ja­ri­ge Tjin Liep Shie en de 34-ja­ri­ge Tj­en A Tak zijn aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De zaak wordt ver­der on­der­zocht. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.