Roof­ver­dach­te om­ge­ko­men

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Roof­ver­dach­te Hes­dy M (34) is gis­ter­och­tend om­ge­ko­men na­dat hij werd ge­raakt door een po­li­tie­ko­gel in Bush­man Hill in Ma­ro­wij­ne. De po­li­tie was ge­nood­zaakt te schie­ten op de man die ge­wa­pend was met een au­to­ma­tisch ge­weer. Hij werd ver­voerd naar het zie­ken­huis waar hij kwam te over­lij­den.

Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat twee per­so­nen in Bush­man Hill wa­ren be­roofd van mo­bie­le te­le­foons en SRD 200. De slacht­of­fers re­den in een be­stel­bus over de weg toen drie cri­mi­ne­len, van wie een ge­wa­pend was met een au­to­ma­tisch wa­pen, hen tot stop­pen dwon­gen. Ze wer­den ver­vol­gens be­roofd. De slacht­of­fers alar­meer­den de po­li­tie die ter plaat­se ging voor een on­der­zoek. Op hun aan­wij­zin­gen ging de po­li­tie het bos in. De po­li­tie­man­nen trof­fen in het bos en­ke­le goe­de­ren aan, waar­on­der een licht­mo­tor en mo­bie­le te­le­foons, aan die ver­moe­de­lijk door de ro­vers daar wa­ren ge­plaatst om mee te ne­men. Twee van de aan­ge­trof­fen te­le­foons wa­ren van de slacht­of­fers die wa­ren be­roofd. Ze her­ken­den hun toe­stel­len po­si­tief. De po­li­tie­agen­ten wa­ren nog op de plek toen op een van de in be­slag ge­no­men te­le­foons, ver­moe­de­lijk van een van de ro­vers, werd ge­beld. Een taxi­chauf­feur bel­de om te vra­gen of hij de man­nen moest op­ha­len. De po­li­tie­man die de te­le­foon be­ant­woord­de, liet de chauf­feur ko­men. Toen de chauf­feur er was, werd hij ge­lijk aan­ge­hou­den. Daar­na ging het toe­stel weer over. Een an­de­re taxi­chauf­feur bel­de om te vra­gen of hij moest ko­men om op te ha­len. De po­li­tie­man liet die chauf­feur ook ko­men en hield hem aan. De po­li­tie reed in Bush­man Hill rond in de wa­gen van de twee­de chauf­feur, waar­door de drie ro­vers dach­ten dat het de chauf­feur was. Ze stop­ten de au­to. Hes­dy M kwam met zijn wa­pen naar de au­to en merk­te dat het de po­li­tie was. Hij wil­de ver­moe­de­lijk schie­ten op de po­li­tie­man­nen, maar die wa­ren hem voor. Hes­dy M raak­te zwaar­ge­wond, ter­wijl zijn twee kom­pa­nen kans za­gen weg te vluch­ten. De wets­die­na­ren zijn nog be­zig hen op te spo­ren. Hes­dy M was ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling, maar hij over­leed gis­ter­och­tend in het zie­ken­huis. De twee chauf­feurs zijn han­gen­de het on­der­zoek in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.