Wiet­kwe­ke­rij op wie­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

TILBURG - Hen­nep­kwe­ke­rij­en wor­den aan de lo­pen­de band ont­man­teld. Voor cri­mi­ne­len met groe­ne vin­gers re­den ge­noeg om steeds spits­von­di­ger te werk te gaan. Zo ook een stel kwe­kers in Tilburg. Zij zijn gis­te­ren hun rij­den­de kwe­ke­rij kwijt­ge­raakt na­dat de po­li­tie hun han­del­tje op het spoor was ge­ko­men.

Op een par­keer­plaats aan de Ge­broe­ders De­prez­straat werd een aan­hang­wa­gen van een vracht­wa­gen aan­ge­trof­fen met daar­in een hen­nep­kwe­ke­rij. De brand­weer moest ter plek­ke ko­men om de deu­ren te ope­nen. De po­li­tie heeft een au­to in be­slag ge­no­men. Ook de aan­hang­wa­gen is mee­ge­no­men.

Of de kwe­kers in kwes­tie zijn op­ge­pakt, is niet dui­de­lijk.

Het is al de twee­de keer de­ze week dat er een rij­den­de kwe­ke­rij is ont­dekt. Woens­dag werd er na een uit­slaan­de brand bij een au­to­slo­pe­rij in Nij­me­gen een hen­nep­kwe­ke­rij aan­ge­trof­fen in een truck.

(De Te­le­graaf/ foto: ig­cdn.nl)

Een rij­den­de Hen­nep­kwe­ke­rij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.