Bar­cel­o­na stapt naar hoog­ste rech­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na wil de ge­le kaart die Li­o­nel Mes­si eer­der de­ze maand in­cas­seer­de op be­zoek bij Se­vil­la, kos­te wat kost kwijt­ge­schol­den zien wor­den. De Ca­ta­laan­se club is vol­gens ver­schil­len­de Spaan­se me­dia zelfs naar het CAS, het hoog­ste sport­tri­bu­naal, ge­stapt na­dat een ge­brui­ke­lij­ke be­roeps­pro­ce­du­re geen soe­laas bood. De Ar­gen­tijn werd op 6 no­vem­ber tij­dens het du­el in Se­vil­la, dat Bar­cel­o­na met 1-2 won, op de bon ge­slin­gerd om­dat hij zijn even daar­voor ver­lo­ren schoen in de ogen van ar­bi­ter San­tia­go Jai­me La­tre te traag aan­trok in een ver­meen­de po­ging tijd te rek­ken. Bar­cel­o­na hoop­te dat de ge­le kaart via de in­stan­ties in Spanje kon wor­den te­rug­ge­draaid, maar nu dat sinds don­der­dag de­fi­ni­tief on­mo­ge­lijk is, ves­tigt de club zijn hoop op het CAS. Het is nog niet be­kend wan­neer er uit­spraak wordt ge­daan.

Het was Mes­si’s der­de ge­le kaart in dit sei­zoen, één die nog geen schor­sing be­te­kent. De Ar­gen­tijn is dus ge­woon in­zet­baar in het thuis­du­el met Mála­ga van za­ter­dag. Luis Suárez is wél ge­schorst voor die com­pe­ti­tie­wed­strijd. (VI)

Bar­cel­o­na wil dat de ge­le kaart die Li­o­nel Mes­si eer­der de­ze maand in­cas­seer­de op be­zoek bij Se­vil­la, kos­te wat kost kwijt­ge­schol­den wordt. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.