Ju­ven­tus wil­de ook twee­de Na­po­li-ster

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­rek Hamsík speelt al ne­gen jaar voor Na­po­li en de mid­den­vel­der is niet van plan zo­maar te ver­trek­ken bij de club. De Slo­waak had af­ge­lo­pen zo­mer de mo­ge­lijk­heid om over te stap­pen naar Ju­ven­tus, maar deed dit niet.

“Ju­ven­tus heeft mij in­der­daad be­na­derd, maar ik heb de trans­fer ge­wei­gerd. In Ita­lië is er maar één club voor mij en dat is Na­po­li”, ver­telt Hamsík stel­lig aan Cor­rie­re del­lo Sport. Een even­tu­e­le trans­fer naar een club bui­ten Ita­lië ziet Hamsík zich ook niet snel ma­ken. “Ik ben hier ge­luk­kig en de kans dat ik mijn car­ri­è­re hier af­sluit, is best groot”, ver­volgt de 29-ja­ri­ge ster­spe­ler.

Hamsík wil graag prij­zen win­nen met Na­po­li en het liefst wint hij de Cham­pi­ons Le­a­gue. “De lands­ti­tel pak­ken is ook prach­tig, maar als je de Cham­pi­ons Le­a­gue wint, ben je de bes­te van Eu­ro­pa. Maar ik weet dat het win­nen daar­van niet re­a­lis­tisch is.” Op na­ti­o­naal vlak denkt Hamsík dat zijn club de strijd wel aan­kan met Ju­ven­tus, al heeft de hui­di­ge lands­kam­pi­oen al ne­gen pun­ten meer dan Na­po­li. “Trai­ner Mau­ri­zio Sar­ri laat ons heel mooi voet­bal spe­len en we zijn in staat om het Ju­ven­tus heel moei­lijk te ma­ken. We heb­ben al­leen een paar over­win­nin­gen no­dig om weer aan te slui­ten.”

(VZ)

Ju­ven­tus was ook ge­ïn­te­res­seerd in Ma­rek Hamsík. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.