Ge­bles­seer­de Rob­ben haalt Dort­mund niet

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­jen Rob­ben mist van­daag de top­per in de Bun­de­s­li­ga tus­sen Bay­ern Mün­chen en Borus­sia Dort­mund. Trai­ner Carlo An­cel­ot­ti liet gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie we­ten dat de Ne­der­lan­der niet in­zet­baar is. “Kings­ley Co­man, Ja­vi Martí­nez en Ar­jen Rob­ben zijn er za­ter­dag niet bij. Ar­tu­ro Vi­dal en Dou­g­las Costa on­der­gaan nog een laatste test”, zo laat de Ita­li­aan­se oe­fen­mees­ter we­ten. Rob­ben moest zich zon­dag met een spier­bles­su­re la­ten ver­van­gen bij de in­ter­land tus­sen Luxem­burg en Ne­der­land (13). Bay­ern dacht dat Rob­ben de wed­strijd te­gen BVB wel zou ha­len, maar dat blijkt dus niet het ge­val.

An­cel­ot­ti weet dat de wed­strijd te­gen Borus­sia Dort­mund ui­ter­ma­te be­lang­rijk is. “Het is een Klas­si­ker. Borus­sia Dort­mund en Bay­ern Mün­chen heb­ben de laatste ja­ren al­tijd om de lands­ti­tel ge­knokt”, weet de coach, die met der Re­kord­meis­ter zes pun­ten meer heeft dan Borus­sia Dort­mund (zes­de op de rang­lijst). (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.