Kuyt kijkt uit naar her­start

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fey­en­oord ken­de voor de in­ter­land­pe­ri­o­de niet de bes­te fa­se van de com­pe­ti­tie, maar de Rot­ter­dam­mers zijn nog al­tijd lijst­aan­voer­der. Dirk Kuyt kijkt dan ook uit naar de her­vat­ting van de com­pe­ti­tie: hij zegt dat Fey­en­oord zin heeft om weer te voet­bal­len. “We had­den wat pijn­tjes en wat lich­te bles­su­res. Het heeft ie­der­een goed ge­daan om weer he­le­maal op adem te ko­men en zon­dag weer fris aan de start te ver­schij­nen”, laat Kuyt we­ten aan RTV Rijn­mond. Voor de in­ter­land­pe­ri­o­de leed Fey­en­oord een pijn­lij­ke ne­der­laag bij Go Ahead Eag­les; zon­dag is PEC Zwol­le de te­gen­stan­der. “De laatste wed­strijd is wel met een naar ge­voel blij­ven han­gen. Van­daar dat we nu ook staan te trap­pe­len om te­gen Zwol­le te gaan spe­len en de pun­ten weer bin­nen te gaan ha­len. We staan nog steeds bo­ven­aan en daar zijn we trots op.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.