Ka­bel Boyz 2 zet eer­ste stap rich­ting fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz 2 heeft de eer­ste stap rich­ting de fi­na­le ge­zet in de play­offs van de eer­ste klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team won ga­me 1 van Si­lent in de se­mi­fi­na­le met 2-1 en is zo­doen­de nog een ze­ge ver­wij­derd van de fi­na­le. De teams wa­ren aan el­kaar ge­waagd in de­ze ga­me 1, maar Ka­bel Boyz 2 had het ge­luk aan zijn zij­de. Si­lent speel­de een goe­de wed­strijd, maar ging heel slor­dig om met zijn kan­sen. In de tien­de mi­nuut schoot Mi­quel Hill de 1-0 bin­nen voor Ka­bel Boyz 2. De teams kre­gen hier­na nog en­ke­le goe­de kan­sen om de sco­re te ver­gro­ten, maar de­ze wer­den niet be­nut. In de twee­de helft lie­ten de doel­pun­ten lang op zich wach­ten. Pas in de laatste vijf mi­nu­ten van het du­el vie­len er twee doel­pun­ten en daar­mee werd dan de wed­strijd be­slist. Met nog vijf mi­nu­ten te gaan, til­de Ro­ma­rio Veld­kamp de sco­re naar 2-0 voor zijn team. Hier­na was het al­les of niets voor Si­lent, dat al­les in de aan­val gooi­de. Dit re­sul­teer­de in een doel­punt in de 47ste mi­nuut ge­maakt door Men­gal­vio Ajai­so: 2-1. Dit doel­punt was niet vol­doen­de om Si­lent van een ne­der­laag te be­hoe­den. Ka­bel Boyz 2 won zo­doen­de ga­me 1 en is nog een over­win­ning ver­wij­derd van de fi­na­le. Mor­gen speelt in de­ze klas­se In­ter­bom te­gen De Vuist in de se­rie num­mer drie te­gen num­mer vier. VOET­BAL - Ji­van Jo­tie is de eer­ste­klas­se­com­pe­tit­tie van Li­vor­no Sport Or­ga­ni­sa­tie win­nend be­gon­nen. In het Eddy Black­mans­ta­di­on werd van BKV ge­won­nen met 6-2. Voor BKV is dit zijn twee­de ne­der­laag.

De eer­ste helft was een ge­lijkop­gaan­de strijd. Maar Ji­van Jo­tie open­de de sco­re met een doel­punt van Ni­tesh Ja­gai. Hij

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Ka­bel Boyz2 en Si­lent. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.