At­mo­di­med­jo wil ook twee­de wed­strijd win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter Moen­go Tapoe (IMT) speelt van­daag te­gen Notch bij de voort­zet­ting van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. De wed­strijd wordt in het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on ge­speeld. IMT heeft zijn eer­ste wed­strijd ge­won­nen van Trans­vaal, ter­wijl Notch zijn wed­strijd ver­loor van Nishan’42.

Trai­ner An­dy At­mo­di­med­jo van IMT zegt dat de voor­be­rei­ding iets min­der was. Hij geeft aan dat het team veel spe­lers mis­te, om­dat ze ver­plich­tin­gen had­den met de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie. Hier­door kon IMT niet be­schik­ken over al­le jon­gens en de trai­nin­gen kon­den niet vol­le­dig ge­draaid wor­den met al­le spe­lers. Des­on­danks is de oe­fen­mees­ter er­van be­wust dat het team zijn spel zal spe­len en de over­win­ning zal bin­nen­ha­len. Hij geeft ver­der aan dat de jon­gens ook erop ge­we­zen is, om met bei­de be­nen op de grond te staan. De oe­fen­mees­ter maakt zich niet druk over het spel­beeld van Notch. Hij weet dat IMT ook de twee­de wed­strijd moet win­nen en als trai­ner zal hij ook daar­voor zor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.