Leo Vic­tor gaat voor twee op rij

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Leo Vic­tor zal van­daag zijn goe­de vorm voort­zet­ten in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond, wan­neer het op be­zoek gaat bij het voet­bal­team van het Su­ri­naam­se Na­ti­o­naal Le­ger (SNL). De wed­strijd wordt ge­speeld in het Es­sed­sta­di­on. In zijn ope­nings­wed­strijd won Leo Vic­tor heel groot. Trai­ner Eti­en­ne Re­mak van Leo Vic­tor zegt dat het team nog niet daar is waar het moet zijn. Vol­gens de oe­fen­mees­ter moet er nog ge­werkt wor­den aan de jon­gens. Daar­om vindt de trai­ner dat de pe­ri­o­de met twee vrije we­ken gun­stig was. Zo kon Leo Vic­tor wer­ken aan pun­ten om zijn spel te ver­be­te­ren. Re­mak zegt ver­der dat ook ge­werkt is aan het be­nut­ten van de ge­creeer­de kan­sen. De trai­ner heeft ge­merkt dat Leo Vic­tor in de eer­ste wed­strijd veel kan­sen heeft ver­prutst. Voor SNL be­gon de com­pe­ti­tie niet goed. Zo ging het team in de eer­ste wed­strijd met 3-1 ten on­der te­gen Jong Ram­baan. Het team hoopt in de twee­de ron­de zijn eer­ste pun­ten te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.