Shrad­dha Kap­oor ont­moet fa­mi­lie Hasee­na

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sid­dhanth Kap­oor die Da­wood Ibra­him speelt in de Hasee­na Par­kar bio­pic, be­gon in ok­to­ber met de film­op­na­mes in Mum­bai. Hier­na ver­trok hij voor een week naar Bang­kok voor het vol­gen­de sche­ma. De film wordt ge­re­gis­seerd door Apoor­va Lak­hia. Zijn zus Shrad­dha Kap­oor, die de hoofd­rol­speel­ster is, ging dins­dag naar de film­stu­dio voor een fo­to­ses­sie. Doch­ter Umai­ra, zoon Alis­hah en en­ke­le an­de­re fa­mi­lie­le­den van Hasee­na, wa­ren ook aan­we­zig op de sets van de film. “Ze ble­ven en­ke­le uren en wa­ren en­thou­si­ast om met het film­team te pra­ten. Shrad­dha en Sid­dhanth had­den een kort ge­sprek met hen. Ac­teur An­kur Bha­tia, die Ibra­him Par­kar (man van Hasee­na) in de film speelt, sprak ook met de fa­mi­lie. De fa­mi­lie Par­kar com­pli­men­teer­de An­kur, om­dat hij ge­lij­ke­nis­sen heeft met Ibra­him”, meldt een bron. De film gaat over hoe Hasee­na om­ging met au­to­ri­tei­ten die hun slop­pen­wijk her­ont­wik­kel­de. Shrad­dha be­gint in ja­nu­a­ri haar scè­nes te fil­men. Ze be­reidt zich nu voor op de pro­mo­tie van haar nieu­we film OK Jaanu van re­gis­seur Shaad Ali. Hij is een of­fi­ci­ë­le re­ma­ke van de Ta­mil­film OK Kan­ma­ni, ge­re­gis­seerd door Ma­ni Rat­nam.“De fa­mi­lie is co­ö­pe­ra­tief ge­weest en heeft zelfs en­ke­le din­gen van Hasee­na aan het film­team ge­leend, waar­on­der haar neus­ring.” Dit is de eer­ste keer dat Shrad­dha en Sid­dhanth het scherm gaan de­len.

(in­di­a­ti­mes.com/foto: an­dhra­wis­hesh.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.