Mexi­caan­se cen­tra­le bank ver­hoogt ren­te

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MEXI­CO-STAD - De Mexi­caan­se cen­tra­le bank heeft voor de vier­de keer dit jaar de ren­te ver­hoogd, tot het hoog­ste ni­veau sinds 2009. Het is de eer­ste in­greep van bank­pre­si­dent Agus­tin Car­stens sinds de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zings­winst van Do­nald Trump, die de Mexi­caan­se munt flink on­der druk zet­te. De cen­tra­le bank en het Mexi­caan­se Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën had­den voor de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen aan­ge­ge­ven voor­be­reid te zijn als de fi­nan­ci­ë­le mark­ten ‘in pa­niek’ zou­den ra­ken bij een over­win­ning van Trump. Maar toen de vast­goed­mag­naat won, en de pe­so kel­der­de, werd er geen di­rec­te ac­tie on­der­no­men. De ban­kiers­ver­ga­de­ring van don­der­dag werd dan ook scherp in de ga­ten ge­hou­den. Be­leids­ma­kers ver­hoog­den het ren­te­ta­rief met 0,5 pro­cent­punt tot 5,25 pro­cent. In een toe­lich­ting wees Car­stens erop dat de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen zorg­den voor een ‘toe­na­me van de be­weeg­lijk­heid op fi­nan­ci­ë­le mark­ten’. (Beurs­dui­vel/foto: slim­be­leg­gen.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.