Li­chaam over­le­den Brits meis­je mag wor­den in­ge­vro­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Het li­chaam van een 14-ja­rig Brits meis­je dat is over­le­den aan kan­ker, mag wor­den in­ge­vro­ren door een Ame­ri­kaans be­drijf. Haar va­der had een rechts­zaak aan­ge­span­nen om dat te voor­ko­men, maar de rech­ter geeft toch toe­stem­ming, meldt The Gu­ar­di­an gis­te­ren. Voor­dat ze over­leed, leg­de het meis­je in een brief haar be­weeg­re­de­nen uit. “Ik ben maar veer­tien jaar oud en ik wil niet ster­ven, maar ik weet dat ik dat wel zal doen. Ik denk dat cry­o­p­re­ser­va­tie mij een kans geeft om ooit te wor­den op­ge­wekt en ge­ne­zen, ook al ge­beurt dat mis­schien pas over hon­der­den ja­ren.’’

De ou­ders van het meis­je zijn ge­schei­den. Haar moe­der, bij wie ze woon­de, steun­de haar laatste wens, maar haar va­der die ze al ja­ren niet had ge­zien ver­zet­te zich er­te­gen dat zijn over­le­den doch­ter he­le­maal naar de Ver­e­nig­de Sta­ten zou wor­den ge­bracht. Tij­dens de rechts­zaak ver­an­der­de hij ove­ri­gens van me­ning. Voor om­ge­re­kend 43.000 eu­ro wordt het li­chaam voor on­be­paal­de tijd be­waard. (NU.nl)

Een spe­ci­aal ge­traind agent be­zig na te gaan of er che­mi­sche wa­pens zijn ge­bruikt tij­dens de aan­val. (Chi­ca­go Tri­bu­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.