In­lich­tin­gen­dien­sten ach­ter­haal­den op­dracht­ge­ver

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Ver­moe­de­lijk kreeg Ab­de­slam de op­dracht om de aan­sla­gen voor te be­rei­den van een op­per­be­vel­heb­ber bin­nen IS. Het zou gaan om Ous­sa­ma Atar, een 32-ja­ri­ge Belg met een Ma­rok­kaan­se ach­ter­grond. De man zou in Sy­rië be­kend zijn on­der de ‘nom de gu­er­re’ Abou Ah­mad. Atar was ver­moe­de­lijk een neef van de broers Kha­lid en Ibra­him Ba­kra­oui, die zich in Brus­sel op­blie­zen. Het is niet be­kend waar Atar zich op dit mo­ment be­vindt. Mo­ge­lijk is hij de­ze zo­mer in Brus­sel ge­zien. Daar­naast is on­be­kend of hij al­leen han­del­de of dat meer men­sen op­dracht ga­ven tot de aan­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.