Ge­pest om dik­ke wenk­brau­wen, maar nu suc­ces­vol mo­del

Times of Suriname - - PANORAMA -

Je kunt er niet om­heen. Als je naar een foto van de 17-ja­ri­ge Na­ta­lia Ca­s­tel­lar Cal­vani kijkt, dan val­len meteen haar dik­ke pik­zwar­te wenk­brau­wen op. Te­gen­woor­dig is ze er blij mee en maakt het haar juist bij­zon­der. Maar er gin­gen ja­ren voor­bij dat ze al­le haar­tjes er een voor een uit wil­de trek­ken. Ze werd op school na­me­lijk vaak ge­pest met haar ui­ter­lijk. ‘’Toen ik jon­ger was, wa­ren mijn wenk­brau­wen het eni­ge waar men­sen me op aan­spra­ken. Ik ben ver­schrik­ke­lijk ge­pest met die din­gen en heb meer­de­re ke­ren op het punt ge­staan het scheer­mes er­in te zet­ten,’’ zegt ze over haar op­val­len­de wenk­brau­wen. Ze is blij dat ze dat niet ge­daan heeft en kijkt er nu heel an­ders te­gen­aan. Ze is, on­danks haar nog jon­ge leef­tijd, al een veel­ge­vraagd mo­del en heeft een lu­cra­tief mo­del­len­con­tract ge­te­kend bij een groot bu­reau in Los An­ge­les. Ook op doet ze het goed. Ze heeft daar in­mid­dels meer dan 55.000 vol­gers

In­st­agram .(RTL­nieuws.com/foto: 66.me­dia.tum­blr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.