Jurk Ma­ri­lyn Mon­roe ver­kocht voor 4,8 mil­joen dol­lar

Times of Suriname - - PANORAMA -

De strak­ke, huid­kleu­ri­ge jurk waar­in Ma­ri­lyn Mon­roe in 1962 de ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy toe­zong voor zijn ver­jaar­dag, heeft don­der­dag op een vei­ling in Los An­ge­les 4,8 mil­joen dol­lar op­ge­bracht. De naam van de ko­per is niet be­kend­ge­maakt. De ac­tri­ce zong Hap­py Birth­day to You voor de pre­si­dent op 19 mei 1962 tij­dens een geld­in­za­me­lings­ga­la voor de De­mo­cra­ti­sche Par­tij in Ma­di­son Squa­re Gar­den in New York. Mon­roe had Ken­ne­dy al­vast toe­ge­zon­gen voor zijn 45ste ver­jaar­dag op 29 mei. Nog geen drie maan­den daar­na over­leed de film­ster aan een over­do­sis drugs. An­der­half jaar la­ter werd de pre­si­dent ver­moord. De ko­men­de da­gen wor­den nog meer kle­ding­stuk­ken en an­de­re ge­bruiks­voor­wer­pen van Mon­roe ge­veild. De ac­tri­ce zou dit jaar ne­gen­tig jaar zijn ge­wor­den.

(NU.NL/ foto: me­dia4.s-nbc­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.