Over­val­len taxi­chauf­feur springt uit kof­fer­bak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee cri­mi­ne­len heb­ben in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag een taxi­chauf­feur be­roofd. Het slacht­of­fer ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij in zijn vrije tijd taxi rijdt. Een van de da­ders had hem ge­vraagd een rit te rij­den naar San­ti­gron. In het dorp stap­te de twee­de da­der in het voer­tuig en de chauf­feur moest ver­vol­gens voor­bij het dorp rij­den. On­ge­veer twee ki­lo­me­ters ver­wij­derd van het dorp stap­te een van de man­nen uit om te uri­ne­ren. Na zijn be­hoef­te te heb­ben ge­daan, kwam hij te­rug. Hij trok on­der be­drei­ging van een mes de be­stuur­der uit het voer­tuig en liet hem in de kof­fer­ruim­te plaats­ne­men. Van de chauf­feur werd be­hal­ve de au­to ook een tas in­hou­den­de SRD 95, een zak­te­le­foon en een rij­be­wijs ge­sto­len.

Aan de In­di­ra Gand­hi­weg ge­luk­te het de chauf­feur om de kof­fer­bak open te krij­gen en er­uit te sprin­gen. Hij liep daar­bij een ver­won­ding aan zijn rech­ter­arm op. De cri­mi­ne­len re­den weg en lie­ten de au­to on­be­heerd ach­ter op de hoek van de Mo­ham­med Ras­hied Pierkhan- en Ma­gen­ta­ka­naal­weg. Ze stap­ten ver­vol­gens in een taxi die hen af­zet­te op de hoek van de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat en de Mat­tons­hoop­laan.

De po­li­tie heeft de taxi­chauf­feur, die de twee ro­vers heeft ver­voerd, ook ach­ter­haald. Bij de po­li­tie was de mel­ding ge­maakt dat een wa­gen on­be­heerd was ach­ter­ge­la­ten. Ze start­te met een on­der­zoek en con­sta­teer­de dat het de au­to was van de chauf­feur die be­roofd is. De krant ver­neemt dat een van de ro­vers be­kend staat als Ma­ga. Hij was ge­kleed in een oran­je trui en blau­we jeans­broek. Zijn kom­paan had een grij­ze jac­ket en een blau­we broek aan. Ma­ga was ge­wa­pend met een mes. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.