Vecht­par­tij met ge­won­den om bi­r­am­bie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij een vecht­par­tij zijn don­der­dag in Paramaribo twee per­so­nen ge­wond ge­raakt. Een van hen had ver­won­din­gen op het hoofd, ge­zicht en lin­ker­oor. Ver­der had hij ver­moe­de­lijk een arm­frac­tuur op­ge­lo­pen want hij klaag­de van pijn. Het an­de­re slacht­of­fer had een schram aan zijn lin­ker­on­der­arm op­ge­lo­pen. De po­li­tie heeft de ver­dach­te aan­ge­hou­den.

Bij een kor­te on­der­vra­ging ver­tel­de de ver­dach­te dat een van de slacht­of­fers op zijn erf was en zon­der zijn toe­stem­ming be­zig was bi­r­am­bies te pluk­ken. De ver­dach­te ver­klaart dat toen hij de man be­trap­te op zijn erf, die zon­der dat hij hem eni­ge aan­lei­ding had ge­ge­ven, op­zet­te­lijk en met kracht be­gon te zwaai­en met een hou­wer naar hem toe. Vol­gens hem moest hij op­schui­ven om te voor­ko­men dat hij werd ge­raakt door het la­te­re slacht­of­fer. Hij ren­de toen de straat op en nam een eind hout dat op een hoop vuil was ge­zet. Hij be­gon daar­mee in de rich­ting van de man te zwaai­en om zich­zelf te ver­de­di­gen. In de tus­sen­tijd kwam een broer van het slacht­of­fer, die ste­nen bij zich had, waar­mee hij be­gon te gooi­en. De ver­dach­te vindt dat hij door een van de ste­nen is ge­raakt. Hij wens­te ech­ter geen me­di­sche be­han­de­ling. Bei­de broers zijn ge­wond ge­raakt. De po­li­tie heeft het eind hout bij de ver­dach­te in be­slag ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.