Po­li­tie ver­richt aan­tal aan­hou­din­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De po­li­tie heeft de af­ge­lo­pen da­gen een aan­tal aan­hou­din­gen ver­richt. De 17-ja­ri­ge Osel­mo I is don­der­dag door de po­li­tie aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Osel­mo heeft zich schul­dig ge­maakt aan dief­stal van een brom­fiets op Apoe­ra. Ook heeft de po­li­tie Ran­dy R aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Ran­dy had een hoe­veel­heid hout ge­sto­len en was be­zig een wo­ning op te zet­ten. Hij werd be­trapt door de ei­ge­naar van wie hij ge­sto­len had. Han­gen­de het on­der­zoek is hij ook aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Lo­chan L (30) en Shur­ley T (52) zijn ook aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Shur­ley is re­cen­te­lijk door de po­li­tie in vrij­heid ge­steld. Zij was be­trok­ken bij een dief­stal van Jar­din stoe­len mid­dels in­braak. Lo­chan en Shur­ley zijn nu be­trok­ken bij een aan­tal dief­stal­len van elek­tro­ni­sche ap­pa­ra­ten waar­on­der te­le­vi­sie­toe­stel­len en com­pu­ters. Dit heeft plaats­ge­von­den in Nieuw-Nickerie tus­sen 24 en 29 ok­to­ber. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat de po­li­tie be­zig is al­le ge­val­len te on­der­zoe­ken. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.