Man­ches­ter Uni­ted richt pij­len op twee Oos­ten­rijk­se in­ter­na­ti­o­nals

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid zit naar ver­luidt al een tijd ach­ter Da­vid Ala­ba aan en de Ko­nink­lij­ke zou wel­eens ste­vi­ge con­cur­ren­tie kun­nen krij­gen van Man­ches­ter Uni­ted. De Dai­ly Mir­ror weet na­me­lijk te mel­den dat Jo­sé Mour­in­ho de links­back van Bay­ern Mün­chen ook bo­ven­aan zijn ver­lang­lijst­je heeft ge­zet.

Naast de links­back­po­si­tie is de Por­tu­gees even­eens op zoek naar ver­ster­king op het mid­den­veld. Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger en Mor­gan Schnei­der­lin lij­ken op weg naar de uit­gang en Ala­ba’s land­ge­noot Ju­li­an Baum­g­art­lin­ger moet vol­gens het me­di­um een van de vrij­ge­ko­men plaat­sen op­vul­len. De 28-ja­ri­ge mid­den­vel­der kwam pas af­ge­lo­pen zo­mer naar Bay­er Le­ver­ku­sen, na­dat hij eer­der vijf jaar voor 1. FSV Mainz 05 speel­de. Baum­g­art­lin­ger ligt nog tot 2020 vast bij die Werkself, ter­wijl Ala­ba nog tot 2021 on­der con­tract staat in Mün­chen. Voor­al voor die laat­ste lijkt dus diep in de bui­del ge­tast te moe­ten gaan wor­den. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.