Leo Vic­tor boekt twee­de ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Leo Vic­tor heeft za­ter­dag­mid­dag zijn twee­de ze­ge in de top­klas­se van de Su­ri­na­me Voet­bal Bond ge­boekt. De leeu­wen won­nen met 3-0 van Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL). Sil­von Sed­ney, Gil­ber­to Cro­nie en Iva­nil­do Mi­sid­jan zorg­den voor de doe­p­un­ten. Trai­ner Eti­en­ne Re­mak van Leo Vic­tor is te­vre­den met de uit­slag en hij hoopt dat zijn team in de ko­men­de wed­strij­den de­ze goe­de reeks kan voort­zet­ten. Hij ver­wacht dat de spe­lers met hun bei­de be­nen op de grond blij­ven en elk te­gen­stan­der se­ri­eus neemt. Vo­rig sei­zoen be­gon Leo Vic­tor heel slecht aan de com­pe­ti­tie en stond na de eer­ste ron­de in de de­gra­da­tie­zo­ne, maar in de twee­de ron­de her­pak­te Leo Vic­tor zich en wist in de mid­den­moot te ein­di­gen.

Leo Vic­tor is met twee ze­ges heel goed be­gon­nen aan het nieu­we sei­zoen van de top­klas­se. Het heeft mo­men­teel 6 pun­ten uit twee wed­strij­den. In de sei­zoen­ope­ner won­nen de leeu­wen over­tui­gend van PVV met 5-2. De vol­gen­de te­gen­stan­der van Leo Vic­tor is Jong Ram­baan.

Met SNL gaat het tot nu toe niet goed. De he­ren van het le­ger ver­lo­ren de eer­ste wed­strijd van de top­klas­se met 3-1 van Jong Ram­baan. SNL speelt de vol­gen­de wed­strijd te­gen PVV.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Leo Vic­tor en SNL.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.