WBC wint op be­zoek bij Bo­to­p­a­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) heeft in de twee­de speel­ron­de van de Top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond een knap­pe ze­ge ge­boekt. Het wist in een heel moei­lij­ke wed­strijd op be­zoek bij Bo­to­p­a­si met 2-1 te win­nen. WBC komt door de­ze ze­ge op vier pun­ten, ter­wijl Bo­to­p­a­si blijft ste­ken op drie pun­ten. WBC speel­de de eer­ste wed­strijd van de com­pe­ti­tie te­gen Ro­bin­hood. Het stond in dit du­el met 2-0 voor, maar kon de­ze voor­sprong niet be­hou­den tot het laat­ste fluit­sig­naal. Ro­bin­hood kwam sterk te­rug en dwong een ge­lijk­spel af. De eind­stand werd 2-2. Te­gen Bo­to­p­a­si was WBC in de ver­de­di­ging veel be­ter dan de vo­ri­ge wed­strijd, hier­door kon het team van trai­ner Eu­ge­ne Ver­wey met een nip­te ze­ge huis­waarts ke­ren. De vol­gen­de te­gen­stan­der van WBC is Voor­waarts.

Bo­to­p­a­si speel­de een goe­de wed­strijd te­gen WBC, maar in de aan­val wil­de het niet luk­ken. Het team kreeg en­ke­le goe­de kan­sen, maar de­ze wer­den niet be­nut. Door en­ke­le mo­men­ten van ver­slap­ping in de ver­de­di­ging wist WBC twee doel­pun­ten te ma­ken. Bo­to­p­a­si won de eer­ste wed­strijd knap op be­zoek bij Voor­waarts met 2-0. De vol­gen­de te­gen­stan­der van Bo­to­p­a­si is Ro­bin­hood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.