Open­baar Groen gaat aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL - Open­baar Groen gaat aan kop in de troef­call­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. In de 21ste speel­ron­de wist het van Ek­ta met 79-70 te win­nen, hier­door neemt het de kop­po­si­tie over van Kam­poe, die eer­der in de­ze speel­ron­de zijn wed­strijd ver­loor. Open­baar Groen be­gon de wed­strijd slecht te­gen Ek­ta. Na de twee­de ron­de stond Ek­ta met ze­ven pun­ten voor maar Open­baar Groen wist de twee laat­ste ron­des te win­nen en won zo de wed­strijd met ne­gen pun­ten ver­schil. Kop­pel Ja­wala­persad Si­tal - Ri­car­do Wa­ta­ma­leo van de win­naar was goed voor 28 pun­ten in dit du­el.

Ver­der wist Jai Gan­dhi van Top­pers te win­nen met 73-67, SMC was met 77-72 te sterk voor Pin­to Boys en Trek­kers ver­sloeg Pa­loe­loe met 76-70. Mor­gen wordt er een aan­vang ge­maakt met de 22ste speel­ron­de. Dan is Jai Gan­dhi de te­gen­stan­der van Pa­loe­loe, Ek­ta neemt het op te­gen Vic­to­rie, For­mu­la komt uit te­gen Trek­kers, Ola­ria speelt te­gen Palm Boys en Sud­har staat te­gen­over Shak­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.