SVB maakt aan­vang met hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) maakt op 3 en 4 de­cem­ber een aan­vang met de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie. Hier­aan zul­len tien ver­e­ni­gin­gen mee­doen en de­ze zijn: Ca­ra­van, A Co­conut, Slee Ju­ni­ors, Pa­pa­tam, Bo­ma Star, Flo­ra, Ta­hi­ti, TOK, West Uni­ted en San­tos. Dit be­ves­tigt As­hok Bai­nath Sah, com­pe­ti­tiema­na­ger van de SVB. Bai­nath Sah zegt ver­der dat de kam­pi­oen en se­mikam­pi­oen van de­ze com­pe­ti­tie zul­len pro­mo­ve­ren naar de top­klas­se, in­dien de clubs hun li­cen­tie al in or­de heb­ben. Ver­der kon de com­pe­ti­tiema­na­ger niets zeg­gen om­trent de­ze com­pe­ti­tie. De ko­men­de da­gen zal de SVB ver­der en­ke­le pun­ten on­der de loep ne­men van de hoofd­klas­se. Za­ter­dag vond de lo­ting plaats van de wed­strij­den in het SVB-kan­toor. Ca­ra­van speelt te­gen Ta­hi­ti, A Co­conut neemt het op te­gen Flo­ra, Slee Ju­ni­ors is de te­gen­stan­der van TOK, Pa­pa­tam komt uit te­gen West Uni­ted en Bo­ma Star staat te­gen­over San­tos.

Car­los Sal­ga­do en Cle­von McVee van Trans­vaal doen al­les om de bal te on­der­schep­pen.

(Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.