Ab­his­hek Bachchan niet in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Er werd flik ge­spe­cu­leerd dat Ab­his­hek Bachchan een rol heeft in He­ra Pheri 3. De ac­teur zegt ech­ter dat hij geen deel uit­maakt van de cast van het der­de deel van de film­reeks. Hij maakt ook dui­de­lijk dat het vier­de deel van de su­per­hit ac­tie­film Dhoom nog niet ge­maakt wordt. Vol­gens hem zijn de film­ma­kers nog be­zig met

het script. Ge­vraagd werd als hij een rol heeft in He­ra Phe­ra 3. Ab­his­hek ont­ken­de de be­rich­ten en zei, “Nee, hij wordt nog niet ge­maakt.” En over Dhoom 4 zei hij dat hij op een te­le­foon­tje van re­gis­seur -pro­du­cer Adi­tya Cho­p­ra wacht, om­dat hij er niet ze­ker van is dat er aan de film ge­werkt wordt. “We heb­ben het script van Dhoom nog niet ge­kre­gen. Ik weet niet of Adi­tya (Cho­p­ra) nu be­zig is met de film. Vic­tor (Acha­rya), die het laat­ste deel van de Dhoom film­reeks re­gis­seer­de heeft het ook druk

met een an­de­re film”, al­dus Ab­his­hek. Hij voeg­de er­aan toe, “Ik weet mo­men­teel niet in wel­ke sta­di­um is. Als de film­ma­kers zo ver zijn zul­len ze het ze­ker aan­kon­di­gen.”

Dhoom 4 (in­di­a­ti­mes.com/foto: anok­hi­me­dia.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.