Shah Rukh geen rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­zegd wordt dat su­per­ster Shah Rukh Khan een ca­meo in Tu­be­light, waar­in Sal­man de hoofd­rol speelt, gaat heb­ben. Ka­bir Khan, de re­gis­seur van de film zegt ech­ter dat de­ze be­rich­ten niet waar zijn. Toen de fil­mer hier­over ge­vraagd werd, ver­tel­de hij het vol­gen­de aan ver­slag­ge­vers, “Ik weet er niets van. Als dat zo is, zal ik het u la­ten we­ten ... Maar voor nu, zijn het slechts ge­ruch­ten.” Het ac­teur-re­gis­seur duo, werkt voor de der­de keer sa­men aan een film. Het werk­te eer­der aan de block­bus­ter Ba­j­ran­gi Bha­ij­aan en Ek Tha Ti­ger. Chi­ne­se ac­tri­ce Zhu Zhu is de hoofd­rol­speel­ster in Tu­be­light. Zij heeft ro­man­ti­sche scè­nes met Sal­man in de film. Hij wordt vol­gend jaar op Eid in de bios­co­pen uit­ge­bracht. Ka­bir sprak bij de lan­ce­ring van Vi­vo V5 smartpho­ne. De re­gis­seur, wiens films meest­al een ster­ke po­li­tie­ke ach­ter­grond heb­ben, sprak ook over de re­cen­te ac­tie van de over­heid. Op de vraag of de ont­mun­ting een in­vloed zal heb­ben op films, met na­me de re­cent uit­ge­brach­te Rock On 2, zei hij: “Ik denk dat het van in­vloed is op het da­ge­lijks le­ven en een film maakt deel uit van het da­ge­lijks le­ven. Er zijn min­der bank­bil­jet­ten op de markt be­schik­baar. Het is ze­ker een pro­bleem. Men­sen die wei­nig geld heb­ben, zul­len ver­stan­dig er­mee om­gaan. Ze zul­len de es­sen­ti­ë­le din­gen eerst dek­ken en geen bios­coop­kaart­jes ko­pen.” SRK wordt la­ter in The Ring ge­zien. De film wordt ge­re­gis­seerd door nie­mand min­der dan Im­ti­az Ali (High­way, Ta­mas­haa). De vrou­we­lij­ke hoofd­rol wordt ge­speeld door Anus­h­ka Shar­ma.

(in­di­an­ex­press.com/ foto: bhm­pics.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.