Irak­se mi­li­tie laat kin­de­ren vech­ten te­gen IS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Een sjii­ti­sche groe­pe­ring die na­mens de re­ge­ring van Irak vecht te­gen Isla­mi­ti­sche Staat zet ook kin­de­ren in voor die strijd. Dat heeft de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Hu­man Rights Watch (HRW) gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

Le­den van de mi­li­tan­te be­we­ging Has­had al-As­ha­ri, die wordt ge­fi­nan­cierd door Bag­dad, heb­ben in een op­vang­kamp in de buurt van het be­le­ger­de IS-bol­werk Mo­sul ze­ker tien min­der­ja­ri­gen ge­re­kru­teerd. Daar­naast heb­ben ze in twee na­bij­ge­le­gen dor­pen ten min­ste 22 man­nen mis­han­deld en op­ge­slo­ten. De her­o­ve­ring van Mo­sul is nog in vol­le gang. Gro­te de­len van het oos­ten van de stad zijn al be­vrijd. Het Irak­se le­ger en zijn bond­ge­no­ten ruk­ken nu op naar het cen­trum.

(NU.nl)

Vech­ten­de Turk­se en Griek­se Cy­pri­o­ten in de buf­fer­zo­ne. (Bu­si­ness In­si­der)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.