Vol­le melk mo­ge­lijk be­ter voor kin­de­ren dan half­vol­le melk

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Melk met een hoog vet­ge­hal­te is voor kin­de­ren tot zes jaar oud mo­ge­lijk be­ter dan half­vol­le melk. Dat zeg­gen Ca­na­de­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nu­tri­ti­on, schrij­ven di­ver­se in­ter­na­ti­o­na­le me­dia. Ruim 2.700 jon­ge kin­de­ren wer­den voor de stu­die on­der­zocht. Het deel van hen dat vol­vet­te melk van de ou­ders kreeg, had op la­te­re leef­tijd een la­ger BMI (Bo­dy Mass In­dex) dan kin­de­ren die half­vol­le melk kre­gen. Het ver­schil was ge­mid­deld 0.72. De­ze kin­de­ren lie­pen dan ook een drie keer la­ger ri­si­co op obe­si­tas of over­ge­wicht.

Een mo­ge­lij­ke ver­kla­ring is vol­gens de on­der­zoe­kers dat kin­de­ren die vol­le melk drin­ken min­der snel hon­ger krij­gen. Hier­door zul­len ze min­der snel een tus­sen­door­tje met veel ca­lo­rie­ën eten. De vol­le-melk­drin­ken­de kin­de­ren had­den te­vens ho­ge­re vi­ta­mi­ne D-ge­hal­tes. Bij de an­de­re kin­de­ren was twee keer va­ker spra­ke van een vi­ta­mi­ne D-te­kort. Mo­ge­lijk komt dit om­dat de­ze vi­ta­mi­ne op­lost in vet en niet in wa­ter. (MSN.COM/foto:

i.huff­post.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.