Pup­py kan niet meer be­we­gen na­dat hij in lijm werd ge­drenkt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Pas­cal, een vier maan­den ou­de pup­py, werd bij hulp­ver­le­ners bin­nen­ge­bracht, na­dat hij het slacht­of­fer was ge­wor­den van een vre­se­lijk ge­val van die­ren­mis­han­de­ling. Een groep kin­de­ren vond het na­me­lijk grap­pig om het beest­je on­der te dom­pe­len in lijm en hem ver­vol­gens in mod­der te rol­len. Pas­cal, doods­bang en in veel pijn, kon de lin­ker­kant van zijn li­chaam niet meer be­we­gen na­dat de lijm was op­ge­droogd. Ge­luk­kig stond He­Art of Res­cue voor hem pa­raat. Pas­cals poot­jes ble­ken ge­bro­ken bij de laf­fe aan­val. Hij strom­pelt naar een ver hoek­je in de on­der­zoeks­zaal. “In zijn ogen staat pijn en angst te le­zen”, schrijft een me­de­wer­ker van He Art of Res­cue op de web­si­te. “Hij is nog maar een ba­by maar zijn ogen lij­ken veel ou­der.” Om­dat zijn huid ver­brand was door de che­mi­sche lijm, kreeg Pas­cal een gron­di­ge was­beurt met spe­ci­a­le me­di­sche zeep. Me­di­cij­nen moe­ten zijn won­den ge­ne­zen, zo­dat zijn vacht kan te­rug­groei­en. De pup is on­der­tus­sen al aan de be­ter­hand. De hulp­ver­le­ners spre­ken van een mi­ra­kel.

“Toen we al­le lijm ein­de­lijk ver­wij­derd had­den, was Pas­cal heel men­sen­schuw”, zegt een van de hulp­ver­le­ners. “El­ke keer als hij men­sen zag, draai­de hij zijn rug of ver­stop­te zich. Nu is hij de ster van on­ze kli­niek en ken­nen we geen gro­te­re knuf­fel­beer dan hem.” (AD.NL/foto: 15858-pres­scdn-0-65.pa­ge­ly. net­d­na-cdn.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.