Twee su­per­mark­ten over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee su­per­mark­ten zijn gis­te­ren in het dis­trict Wa­ni­ca over­val­len. Een win­ke­lier aan de Lak­his­a­ran­weg werd gis­ter­mor­gen be­roofd van SRD 4000, bel­kaar­ten, si­ga­ret­ten, een par­tij rum, twee te­le­foons en sie­ra­den. Drie cri­mi­ne­len van wie twee ge­wa­pend wa­ren met een vuist­vuur­wa­pen en een jacht­ge­weer met af­ge­zaag­de loop, heb­ben de daad ge­pleegd. Ze gin­gen de zaak bin­nen en hiel­den de win­ke­lier on­der schot. Ze be­dreig­den de man om al­les af te staan en sloe­gen hem met een ka­pot­te gas­buks. Het slacht­of­fer heeft ver­won­din­gen aan zijn hoofd op­ge­lo­pen. Hij alar­meer­de de po­li­tie dat hij was be­roofd. De wets­die­na­ren gin­gen ter plek­ke voor on­der­zoek. Ook is een win­ke­lier gis­te­ren aan de Mijn­zorg­weg be­roofd. Drie ro­vers van wie twee ge­wa­pend wa­ren met vuist­vuur­wa­pens, heb­ben de­ze be­ro­ving ge­pleegd. Ze sloe­gen de win­ke­lier die ver­won­din­gen heeft op­ge­lo­pen. De da­ders maak­ten on­der meer SRD 2000 en op­waar­deer­kaar­ten voor te­le­foon buit. In bei­de ge­val­len heb­ben de da­ders zich ver­plaatst in een au­to. Ze zijn nog voort­vluch­tig. De po­li­tie is be­zig hen op te spo­ren.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.