Wo­ning­brand Han­no­ver­laan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een brand heeft gis­te­ren ge­woed in een wo­ning aan de Han­no­ver­laan in Paramaribo. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt dat de alarm­cen­tra­le van de brand­weer de mel­ding kreeg om 09.11 uur. Ter plaat­se bleek het te gaan om een hoog­bouw­wo­ning die ge­deel­te­lijk in hout en steen was op­ge­trok­ken. De be­ne­den­ver­die­ping waar een echt­paar woont, stond in brand. De bo­ven­ver­die­ping was on­be­woond. Ten tij­de van de brand was het echt­paar niet thuis. Pi­nas zegt dat de brand ver­moe­de­lijk in de woon­ka­mer is be­gon­nen. Een buur­vrouw die op het ter­ras zat, merk­te rook op uit de wo­ning en stel­de de brand­weer on­mid­del­lijk in ken­nis. De brand­weer is na de mel­ding meteen uit­ge­rukt.

De wo­ning was wel ver­ze­kerd. Vol­gens de brand­weer­voor­lich­ter heeft nie­mand per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken op­ge­lo­pen. Zijn col­le­ga’s heb­ben drie gas­ci­lin­ders van 20, 28 en 100 lbs uit het bran­dend pand ver­wij­derd. De be­ne­den­ver­die­ping is ge­heel af­ge­brand, ter­wijl de bo­ven­ver­die­ping slechts schroei­scha­de aan de vloer heeft op­ge­lo­pen. Het is niet be­kend hoe de brand is ont­staan. De po­li­tie is be­zig om de oor­zaak van de brand te on­der­zoe­ken.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.