Af­val­per­sen voor Ga­li­bi

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Dis­tricts­com­mis­sa­ris Fred­dy Da­ni­ël van Ma­ro­wij­ne heeft op zijn eer­ste werk­dag twee af­val­per­sen over­ge­dra­gen aan het res­sort Ga­li­bi. Met de per­sen kun­nen plas­tic fles­sen en blik­ken en niet bi­o­lo­gisch af­breek­ba­re ver­pak­kin­gen en ma­te­ri­a­len ge­perst wor­den tot een klei­ner vo­lu­me. Hier­door is het mak­ke­lij­ker om gro­te hoe­veel­he­den af­val af te voe­ren. Ver­wij­de­ren van af­val uit Ga­li­bi kan al­leen per boot, aan­ge­zien het res­sort niet via land be­reik­baar is. De per­sen zijn af­kom­stig van ge­meen­te Koksij­de in Bel­gië, met wie het dis­trict Ma­ro­wij­ne een ste­den­band heeft. Dit pro­ject is uit­ge­voerd op ini­ti­a­tief van de in­wo­ners van het res­sort Ga­li­bi. Het res­sort heeft 2 in­heem­se dor­pen te we­ten: Chris­ti­aan­kond­re en Lan­ga­man­kond­re. In Ga­li­bi spoelt veel af­val op het strand aan en ge­zien de ge­ï­so­leer­de lig­ging van het ge­bied, wordt ver­wer­king van het af­val hoofd­za­ke­lijk be­paald door de ei­gen be­vol­king. Met de per­ser kun­nen gro­te hoe­veel­he­den af­val­ma­te­ri­aal wor­den ge­perst tot ma­nu­eel han­teer­ba­re ‘blok­ken’ van on­ge­veer 30 ki­lo­gram. De­ze blok­ken zijn ook goed sta­pel­baar. Door het klei­ne­re vo­lu­me kan een gro­te­re hoe­veel­heid in één keer wor­den af­ge­voerd en kun­nen er zo kos­ten be­spaard wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.