De Jong staat al ne­gen du­els droog

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV ver­keert de laat­ste we­ken niet in de bes­te vorm en ook Luuk de Jong slaagt er niet in zich daar aan te ont­wor­ste­len. De aan­voer­der van de Eind­ho­ve­na­ren is er al ne­gen wed­strij­den op rij niet in ge­slaagd om te sco­ren en de kri­tiek be­gint steeds meer aan te zwel­len, hoe­wel er ook stem­men op­gaan die zeg­gen dat hij mis­schien te wei­nig aan­voer krijgt.

Ken­neth Pe­rez kan zich daar niet zo in vin­den: “De ten­dens is nu een beet­je dat het sneu voor hem is om­dat hij niet wordt be­diend. Ik vind het wel alar­me­rend als een spits ne­gen wed­strij­den op rij niet ge­scoord heeft en ik ben het er ook niet he­le­maal mee eens. Het is mij te mak­ke­lijk om te zeg­gen: ‘Hij wordt niet be­diend en dus is het niet zijn schuld.’ Een spits die ne­gen wed­strij­den niet scoort staat echt wel ter dis­cus­sie”, ver­telt hij bij FOX Sports. Vol­gens Pe­rez zit De Jong mo­men­teel in een gi­gan­ti­sche vorm­dip en heeft hij mis­schien wel ge­woon rust no­dig. Veel al­ter­na­tie­ven heeft Phil­lip Co­cu ech­ter ook niet, ziet de Deen. Hij op­pert om Gastón Pe­rei­ro mis­schien eens in de spits te pos­te­ren, ter­wijl Ste­ven Berg­wijn daar ook wel­eens heeft ge­speeld bij Jong Oran­je. Een an­de­re op­tie is Sam Lam­mers, die het bij Jong PSV goed doet.

(VZ)

PSV ver­keert de laat­ste we­ken niet in de bes­te vorm en ook Luuk de Jong (l) slaagt er niet in zich daar aan te ont­wor­ste­len. Hij er al ne­gen wed­strij­den op rij niet in ge­slaagd om te sco­ren en de kri­tiek be­gint steeds meer aan te zwel­len. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.