Mour­in­ho vindt Rooney niet snel ge­noeg

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted-ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho zet­te Way­ne Rooney za­ter­dag niet op de bank van­we­ge zijn wan­ge­drag in de in­ter­land­pe­ri­o­de, maar om­dat hij te lang­zaam is. Rooney raak­te in op­spraak toen hij tij­dens de in­ter­land­pe­ri­o­de met En­ge­land dron­ken werd ge­fo­to­gra­feerd.

Hij werd in het du­el met Ar­sen­al (1-1) op de bank ge­zet, waar­bij Antho­ny Mar­ti­al en Mar­cus Rash­ford de voor­keur kre­gen in de voor­hoe­de. “Ik dacht dat we de bal zou­den heb­ben”, ver­tel­de Mour­in­ho te­gen En­gel­se me­dia. “Ar­sen­al is een ploeg die de te­gen­stan­der laat voet­bal­len. Ik dacht dat we ruim­te zou­den krij­gen en de bal zou ge­mak­ke­lijk bij de aan­val­len­de spe­lers te­recht ko­men.” “Ik vind dat Ju­an Ma­ta, Antho­ny Mar­ti­al en Mar­cus Rash­ford snel­ler zijn dan Way­ne, één te­gen één be­ter uit de voe­ten kun­nen. Ik dacht dat dit de bes­te op­tie was.” (Goal)

Way­ne Rooney is niet snel ge­noeg, daar­om was hij in de wed­strijd te­gen Ar­sen­al niet bij de start. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.