Dort­mund-di­rec­teur neemt het op voor Hum­mels

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mats Hum­mels speel­de tot de zo­mer bij Borus­sia Dort­mund, waar­na hij voor cir­ca 35 mil­joen eu­ro naar Bay­ern Mün­chen ver­huis­de. Za­ter­dag keer­de hij met zijn nieu­we club te­rug in Dort­mund. Bay­ern kreeg klop (1-0), maar na af­loop ging Hum­mels toch even langs in de kleed­ka­mer van zijn ex-ploeg­ge­no­ten.

Ana­ly­ti­cus en le­ven­de le­gen­de Lot­har Mat­thäus noem­de het on­pro­fes­si­o­neel dat Hum­mels na de wed­strijd de kleed­ka­mer van Borus­sia Dort­mund be­zocht. “Ik vind juist dat het ge­tuigt van een groot hart”, re­a­geert Dort­mund-di­rec­teur HansJoa­chim Watz­ke. “Als ik de woor­den van Mat­thäus hoor, dat het on­pro­fes­si­o­neel is, moet ik haast kot­sen. Nog­maals, het zegt veel over de men­se­lij­ke kwa­li­tei­ten van Mats.”

Borus­sia Dort­mund won dus van Bay­ern Mün­chen en on­der­tus­sen steeg het le­den­tal van de club naar 144.000 le­den. “We zijn die Blauen voor­bij en ze gaan ons ook niet meer in­ha­len”, zegt Watz­ke over aarts­ri­vaal Schal­ke 04. “We zijn nu de op drie na groot­ste club ter we­reld, maar dat is niet ge­noeg. We wil­len Ben­fi­ca en Bar­cel­o­na in­ha­len. Als we iets wil­len, lukt dat meest­al ook”, klinkt het. Ove­ri­gens is Bay­ern Mün­chen op het ge­bied van le­den de groot­ste club ter we­reld (cir­ca 277.000 le­den).

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.