Busquets wil ver­der bij Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ser­gio Busquets speel­de af­ge­lo­pen za­ter­dag te­gen Mála­ga zijn vier­hon­derd­ste wed­strijd in het shirt van Bar­cel­o­na en als het aan de mid­den­vel­der ligt, blijft het daar niet bij. Hij heeft de af­ge­lo­pen ja­ren een flin­ke ont­wik­ke­ling door­ge­maakt en is nog van plan om vaak het Bl­au­gra­na om de schou­ders te dra­gen.“Ik ben als voet­bal­ler veel meer vol­was­sen”, blikt hij op de web­si­te van zijn club te­rug op zijn be­gin in het Camp Nou. “De Bar­ça-stijl en het voet­bal over het al­ge­meen zijn be­hoor­lijk ver­an­derd. Dat geldt ook voor de rol van de cen­tra­le spel­ma­ker. Ik denk dat ik een stap heb ge­zet in wat die po­si­tie pre­cies ver­eist, er wordt nu veel meer van mij ver­wacht dan vroe­ger. Maar ik weet wat het team no­dig heeft. Je moet le­ven voor het voet­bal, op je­zelf let­ten, goed eten, goed rus­ten en ge­luk heb­ben met bles­su­res”, gaat Busquets ver­der. “Je hebt ook een coach no­dig die ver­trou­wen in je heeft, dat ge­luk heb ik tot nu toe al­tijd ge­had. Wat mij be­treft is het een ge­noe­gen om hier te spe­len. Ik weet dat ik al­tijd een loop­baan als de mij­ne heb wil­len heb­ben en ik hoop dat de toe­komst net zo mooi wordt als mijn tijd hier tot nu toe.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.