Bel­lerín stelt Bar­cel­o­na en Man Ci­ty te­leur

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Héc­tor Bel­lerín werd in de wan­del­gan­gen in ver­band ge­bracht met clubs als Bar­cel­o­na en Man­ches­ter Ci­ty, maar de vleu­gel­ver­de­di­ger blijft de ko­men­de ja­ren ac­tief bij Ar­sen­al. Via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len la­ten the Gun­ners we­ten dat de 21-ja­ri­ge Span­jaard zijn hand­te­ke­ning heeft ge­zet on­der een lang­lo­pen­de ver­bin­te­nis.

Ar­sen­al maakt niet be­kend voor hoe­veel sei­zoe­nen Bel­lerín pre­cies heeft bij­ge­te­kend, maar zijn vo­ri­ge ver­bin­te­nis liep tot me­dio 2019. De ver­wach­ting is dat hij tot 2021, 2022 of zelfs tot 2023 heeft bij­ge­te­kend. Naar ver­luidt gaat hij 117.000 eu­ro per week ver­die­nen.

In to­taal speel­de van Bar­cel­o­na over­ge­no­men vleu­gel­ver­de­di­ger 44 wed­strij­den in al­le com­pe­ti­ties. In die wed­strij­den had hij een aan­deel in ne­gen doel­pun­ten; al­leen Alexis Sán­chez en Me­sut Özil wa­ren bij meer doel­pun­ten be­trok­ken.

(VZ)

Héc­tor Bel­lerín (l) werd in ver­band ge­bracht met clubs als Bar­cel­o­na en Man­ches­ter Ci­ty, maar de vleu­gel­ver­de­di­ger heeft bij Ar­sen­al zijn con­tract ver­lengd. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.