Gu­ar­di­o­la twij­fel­de niet aan kwa­li­tei­ten van Touré

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Yaya Touré kroon­de zich za­ter­dag­mid­dag in de uit­wed­strijd te­gen Crystal Pala­ce tot de match­win­ner van Man­ches­ter Ci­ty, want de mid­den­vel­der scoor­de twee keer (1-2). Het was voor de Ivo­ri­aan pas de eer­ste keer dat hij in dit sei­zoen bin­nen de lij­nen kwam, want hij en zijn zaak­waar­ne­mer Di­mi­tri Se­luk had­den een con­flict met Jo­sep Gu­ar­di­o­la.

De ma­na­ger moest op de pers­con­fe­ren­tie een ant­woord ge­ven op de vraag waar­om hij Touré niet eer­der in ge­na­de had aan­ge­no­men. “Ik ben hier om be­slis­sin­gen te ne­men. Mis­schien maak ik fou­ten, maar ik moet de be­slis­sin­gen ne­men en ik res­pec­teer te­ge­lij­ker­tijd dat niet ie­der­een het met mij eens zal zijn. Dat ge­beurt. Ik heb vaak met Yaya ge­spro­ken en ken hem erg goed. Ik weet dus ook dat hij een goe­de voet­bal­ler is”, al­dus Gu­ar­di­o­la.

“Wat be­treft zijn voet­bal­kwa­li­tei­ten: daar­over be­staat geen twij­fel. Als ik daar­over twij­fels had, dan had hij hier nu niet ge­ze­ten. Hij is nu ie­mand die kan con­cur­re­ren met de ove­ri­ge mid­den­vel­ders die we heb­ben”, zo wordt Gu­ar­di­o­la ge­ci­teerd door de Dai­ly Mail.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.