Hen­der­son en Lal­la­na ont­snap­pen aan straf na be­zoek aan strip­club

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jor­dan Hen­der­son en Adam Lal­la­na krij­gen geen straf voor hun be­zoek­je aan een strip­club. De twee reis­den na het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Schot­land en voor het vriend­schap­pe­lij­ke du­el met Span­je cir­ca 350 ki­lo­me­ter om zich te ver­ga­pen aan vrou­wen in een strip­club.

De BBC meldt dat de En­gel­se voet­bal­bond FA geen werk maakt van het avon­tuur van Hen­der­son en Lal­la­na. De FA heeft Way­ne Rooney, die de­zelf­de avond in be­schon­ken toe­stand werd ge­fo­to­gra­feerd op een brui­loft, niet ge­vraagd om zijn ex­cu­ses aan te bie­den. Er wa­ren die avond nog meer spe­lers op stap en de FA neemt ie­der ge­val apart in be­han­de­ling. Wel is er een ver­bod in­ge­steld: spe­lers mo­gen, ter­wijl ze op stap zijn met de na­ti­o­na­le ploeg, niet meer het nacht­le­ven in.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.