Mes­si en Ney­mar ge­no­mi­neerd voor Pus­kás Award

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De we­reld­voet­bal­bond FIFA heeft maan­dag de tien ge­no­mi­neer­den voor de Pus­kás Award, de prijs voor het mooi­ste doel­punt van het jaar, be­kend­ge­maakt. De gro­te na­men in de lijst zijn Ney­mar en Li­o­nel Mes­si. Ney­mar is ge­no­mi­neerd voor zijn doel­punt te­gen Vil­lar­re­al, een prach­ti­ge coun­ter, Mes­si is ge­no­mi­neerd voor zijn vrije trap na­mens Ar­gen­ti­nië te­gen de Ver­e­nig­de Sta­ten.

De an­de­re ge­no­mi­neer­den zijn Ma­rio Ga­spar na­mens Span­je, Hlompho Ke­ka­na na­mens Zuid-Afri­ka, Mar­lo­ne na­mens Corin­thians, Saúl Ñí­gu­ez na­mens At­lé­ti­co Ma­drid, Hal Rob­son-Ka­nu na­mens Wa­les, Da­ni­us­ka Ro­drí­gu­ez na­mens Ve­ne­zu­e­la, Si­mon Skrabb na­mens Ge­fle IF en Mohd Faiz Su­bri na­mens Penang.

Vo­rig sei­zoen werd de Pus­kás Award ge­won­nen door Wen­dell Li­ra van het Bra­zi­li­aan­se Goi­a­ne­sia; hij pro­du­ceer­de een prach­ti­ge om­haal. De prijs voor het mooi­ste doel­punt van het jaar wordt uit­ge­reikt op 9 ja­nu­a­ri 2017 tij­dens het FIFA-ga­la.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.