Lei­ces­ter Ci­ty vreest niet voor de­gra­da­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Lei­ces­ter Ci­ty wist vriend en vij­and te ver­ras­sen door vo­rig sei­zoen als de­gra­da­tie­kan­di­daat de lands­ti­tel te pak­ken in En­ge­land. Dit sei­zoen doen the Foxes ‘weer’ mee in de on­der­ste re­gi­o­nen. Ster­spe­ler Riyad Mah­rez denkt ech­ter niet dat zijn club moet vre­zen voor de­gra­da­tie.

“Nee, daar denk ik echt geen mo­ment over na. We heb­ben ge­noeg kwa­li­teit om in de Pre­mier Le­a­gue te blij­ven, en mis­schien wel meer”, zo durft Mah­rez in ge­sprek met de BBC om­hoog te kij­ken. De in­ter­na­ti­o­nal van Al­ge­rije is een van de der­tig spe­lers op de short­list van de Bal­lon d’Or. Een kans om te win­nen dicht hij zich­zelf niet toe. “Nee, er staan gro­te­re spe­lers op de lijst. Ik ben al blij dat ik op de lijst sta.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.