Styx MN Car Cen­ter zet EEr­stE stAp rICH­tInG finAlE

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Styx MN Car Cen­ter heeft de eer­ste wed­strijd van de play-offs van de der­de­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond ge­won­nen. Na een 1-1 rust­stand wist het team met 4-3 te win­nen van Sti­bu­la en staat zo­doen­de met 1-0 voor in de se­rie van best of three.

De teams wa­ren aan el­kaar ge­waagd in de eer­ste helft. In de twaalf­de mi­nuut bracht Fur­gill Ong A Fat Styx MN Car Cen­ter op een 1-0 voor­sprong, maar ze­ven mi­nu­ten la­ter zorg­de Renal­do To­lud voor de 1-1. Met de­ze sco­re gin­gen de teams rus­ten. Styx MN Car Cen­ter be­gon heel goed aan de twee­de helft en bin­nen vier mi­nu­ten wist het twee keer te sco­ren. Ri­nal­do Lup­son maak­te de 2-1 en even la­ter schoot Gor­don Tem­pi­co de 3-1 bin­nen. Sti­bu­la voer­de de druk di­rect op en kwam hal­ver­we­ge de­ze helft weer op ge­lij­ke hoog­te met de te­gen­stan­der. To­lud was ver­ant­woor­de­lijk voor de 3-2 in de 36ste mi­nuut en twee mi­nu­ten la­ter schoot Gre­go­ry Mac Do­nald de ge­lijk­ma­ker bin­nen: 3-3. Hier­na ging de wed­strijd op en neer. Bei­de teams zoch­ten naar de vol­gen­de tref­fer, maar de­ze viel pas in de voor­laat­ste mi­nuut aan de zij­de van Styx MN Car Cen­ter. Tem­pi­co schoot de 4-3 bin­nen en be­paal­de daar­mee de eind­stand. Als Styx MN Car Cen­ter ga­me 2 wint, dan zal het zich plaat­sen voor de finale, ter­wijl Sti­bu­la naar de her­kan­singserie zal gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.