In­ter­bom doet goe­de za­ken

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – In­ter­bom heeft zich met moei­te geplaatst voor de play-offs van de eer­ste klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, maar in de eer­ste wed­strijd van de play-offs heeft het team goe­de za­ken ge­daan te­gen De Vuist. In­ter­bom won met 4-3 en neemt zo­doen­de een 1-0 voor­sprong in de se­rie van best of three. Als In­ter­bom ga­me 2 wint, zal het zich plaat­sen voor de her­kan­singserie, ter­wijl De Vuist uit de com­pe­ti­tie zal lig­gen. In­ter­bom nam in de tien­de mi­nuut de lei­ding via Orpheo Dar­son, maar het team kon het de­ze voor­sprong niet lang be­hou­den, want drie mi­nu­ten la­ter maak­te Gil­ber­to Cro­nie de 1-1. Bei­de teams hiel­de el­kaar in even­wicht, tot­dat Stef Krim­bo in de 21ste mi­nuut de 2-1 maak­te voor In­ter­bom en di­rect de rust­stand be­paal­de. In­ter­bom be­gon goed aan de twee­de helft en wist heel vroeg in de­ze helft te sco­ren en een 3-1 voor­sprong te ne­men. Krim­bo was ver­ant­woor­de­lijk voor de­ze tref­fer. De Vuist voer­de de druk op, maar kwam pas in de laat­ste mi­nu­ten tot sco­ren. In de 46ste mi­nuut maak­te Ar­no Tjok­ro­send­jo­jo de 3-2, maar twee mi­nu­ten la­ter til­de Mar­vin Soe­pij­an de voor­sprong weer naar een voor­sprong van twee doel­pun­ten voor In­ter­bom: 4-2. In de al­ler­laat­ste mi­nuut maak­te Cro­nie nog een tref­fer voor De Vuist, maar de­ze was niet vol­doen­de voor zijn team. De eind­stand werd 4-3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.