Cou­lor kijkt te­vre­den te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

BADMINTON – Voor­zit­ter Re­don Cou­lor van de Su­ri­naam­se Badminton Bond kijkt te­vre­den te­rug naar de Su­ri­na­me In­ter­na­ti­o­nal 2016, waar de Su­ri­naam­se bad­min­ton­ners twee zil­ve­ren en vijf bron­zen me­dail­les in de wacht heb­ben ge­sleept.

De top­man zegt dat er ze­ker voor­uit­gang te mer­ken is. Voor­al de jeugd­spe­lers heb­ben een goe­de er­va­ring op­ge­daan, toen ze uit­kwa­men te­gen bui­ten­land­se bad­min­ton­ners. “De toe­komst ziet er goed uit.”

Ook vond de voor­zit­ter het een pres­ta­tie van de bad­min­ton­ners dat ze twee fi­na­les heb­ben be­reikt. Ver­der is de vroe­ge uit­scha­ke­ling van olym­pi­ër So­ren Op­ti als een ver­ras­sing ge­ko­men bij de voor­zit­ter. Hij neemt niets weg van Mit­chel Wongsodik­ro­mo, maar had Op­ti wel ver­der kun­nen ko­men in het toer­nooi. De zil­ve­ren me­dail­les werd ge­haald door de jon­gens­dub­bel­kop­pel Al­rick To­ney- Wongsodik­ro­mo en in de meis­jes­dub­bel­klas­se door She­ri­fa Ja­me­sonAn­ja­li Pa­rags­ingh. Dy­lan Dar­mo­hoeto­mo-Gilmar Jo­nes (jon­gens­dub­bel), San­tuscha Ram­zan-Pris­ci­la Tjitro­di­po (meis­jes­dub­bel), Ram­zan (meis­jes en­kel), Jo­nes-Tjitro­di­po (ge­mend dub­bel) en Wongsodik­ro­moRam­zan (ge­mend dub­bel) pak­ten res­pec­tie­ve­lijk een bron­zen me­dail­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.