Pi­nas en Di­ko bui­ten top vijf

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK – Ro­nal­din­ho Pi­nas en Ge­nel­va Di­ko zijn in de al­ge­me­ne ron­de op de ne­gen­de en ze­ven­de plaats ge­ëin­digd bij het twee­de ge­deel­te van het South Ame­ri­can 10km Road Ra­ce Clas­sic dat ge­start werd op het Ca­ri­fes­ta Ave­nue en ein­dig­de in het Na­ti­o­nal Park.

Pi­nas is in de ju­ni­o­ren klas­se op de twee­de plaats ge­ëin­digd en Di­ko in de se­ni­o­ren klas­se op de vier­de plaats. De wed­strijd werd een Tri­nida­di­aans cleen sweep. Bij de he­ren werd Cur­tis Cox eer­ste en bij de da­mes To­nya Ne­ro. Cox won de wed­strijd in een tijd van 32.48 mi­nu­ten. Cle­ve­land Tho­mas van Gu­y­a­na werd twee­de met een tijd van 33.24 mi­nu­ten. Wins­ton Mis­sig­her van Gu­y­a­na werd der­de met een tijd van 33.48 mi­nu­ten. Mat­thew Hag­ley van Tri­nidad & To­ba­go werd vier­de en Or­nes­to Tho­mas van Gu­y­a­na werd vijf­de. Cle­ve­land For­de, de win­naar van de eer­ste edi­tie, had niet mee­ge­daan we­gens bles­su­re. Bij de da­mes ging Ne­ro van start tot fi­nish als eer­ste. Zij had wei­nig con­cur­ren­tie van de an­de­re deel­ne­mers. Zij zet­te een tijd neer van 36.14 mi­nu­ten. As­han­ti Scott van Gu­y­a­na ein­dig­de op de twee­de plaats met een tijd van 43.15 mi­nu­ten. Caro­li­ne Ma­cis­aac van Ca­na­da ein­dig­de op de der­de plaats met een tijd van 47.17 mi­nu­ten. Ali­cia Jack (Gu­y­a­na) en Cas­sie Kir­ton (Gu­y­a­na) ein­dig­den op de vier­de en vijf­de plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.