Zuid­oost-Azië zegt For­mu­le 1 vaar­wel

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Mi­nis­ter Naz­ri Ab­dul Aziz van Toe­ris­me en Cul­tuur ver­tel­de (vol­gens di­ver­se me­dia in Zuid­oost-Azië) maan­dag in het Ma­lei­si­sche par­le­ment dat het con­tract met de ko­nings­klas­se van de au­to­sport niet wordt ver­lengd.

De Grand Prix van Ma­lei­sië be­staat sinds 1999. Dit jaar won de Au­stra­li­ër Da­niel Ric­ci­ar­do van Red Bull. Vol­gens de mi­nis­ter is het cir­cuit van Se­pang klaar met de du­re au­to­ra­ce. De toe­schou­wers­aan­tal­len ne­men jaar­lijks af en de kos­ten stij­gen. “We be­ste­den jaar­lijks 91 mil­joen eu­ro aan de ra­ce en dat geld ver­die­nen we niet te­rug.”

Het som­be­re be­richt uit Ma­lei­sië volg­de kort na­dat For­mu­le 1-baas Ber­nie Ec­cles­to­ne ont­hul­de dat Singapo­re ook van de For­mu­le 1 af wil. De Brit ver­tel­de aan het Duit­se vak­blad Au­to, Mo­tor und Sport dat het aan Ma­lei­sië gren­zen­de stad­staat­je het con­tract even­min wil ver­len­gen. “Singapo­re is dank­zij de For­mu­le 1 meer dan een lucht­ha­ven; ken­ne­lijk heeft het zijn doel be­reikt en wil het geen Grand Prix meer”, al­dus Ec­cles­to­ne.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.