Kl­ins­mann ont­sla­gen bij VS

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Ame­ri­kaan­se voet­bal­bond heeft bonds­coach Jür­gen Kl­ins­mann ont­sla­gen. De 52-ja­ri­ge Duit­ser wordt ver­ant­woor­de­lijk ge­hou­den voor de ma­ti­ge pres­ta­ties van het na­ti­o­na­le team. Kl­ins­mann, die ook als tech­nisch di­rec­teur fun­geer­de, was sinds 2011 in dienst van de Ame­ri­ka­nen. Het is nog niet be­kend wie Kl­ins­mann op­volgt. Hij be­reik­te in 2014 met de VS de acht­ste fi­na­les van het WK, waar­in eer­vol na ver­len­ging met 2-1 van Bel­gië werd ver­lo­ren. Daar­na ver­ging het Kl­ins­mann een stuk min­der met zijn team. De VS stel­de vo­rig jaar te­leur met de vier­de plaats bij de Gold Cup, het equi­va­lent van het EK voor lan­den uit Noord- en Mid­den-Ame­ri­ka. Dit jaar toon­de de VS spor­tief geen ver­be­te­ring. Het land ver­loor zijn eer­ste twee WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­els met Mexi­co (2-1) en Costa Ri­ca (4-0) en moet aan de bak om zich als­nog voor het WK in Rus­land te kwa­li­fi­ce­ren.

Kl­ins­mann be­gon zijn trai­ners­loop­baan in 2004 bij het Duit­se elf­tal, waar­mee hij in 2006 in ei­gen land de hal­ve fi­na­les van het WK haal­de. Hij was ook kort­ston­dig coach van Bay­ern Mün­chen (20082009), om in 2011 aan de slag te gaan in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.