Ci­a­ra ver­schijnt met bol­le buik op AMA’s

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ci­a­ra ver­scheen zon­dag­avond met een bol­le buik op de ro­de lo­per van de Ame­ri­can Mu­sic Awards (AMA’s). Dat meldt E! News. De 31-ja­ri­ge zan­ge­res ver­wacht haar eer­ste kind uit haar hu­we­lijk met Ame­ri­can foot­ball-spe­ler Rus­sell Wil­son (27). De aan­staan­de moe­der ver­tel­de op de ro­de lo­per dat ze in het be­gin van de zwan­ger­schap nog­al last had van mis­se­lijk­heid. “Ik voel me nu goed, ein­de­lijk nor­maal”, al­dus Ci­a­ra. Haar ad­vies aan aan­staan­de moe­ders was kort en krach­tig: “Je moet je er door­heen slaan en sterk zijn”. “Pas was ik aan het dan­sen in New York en ik ver­gat even dat ik een ba­by in mijn buik had. Tot ik thuis kwam en wat at, toen dacht ik... oh ja”, ver­volg­de de zan­ge­res. Ci­a­ra heeft al een kind, ge­bo­ren in 2014, van rap­per Fu­tu­re met wie ze tot au­gus­tus 2014 ver­loofd was. Be­gin 2015 kreeg ze een re­la­tie met Rus­sell Wil­son en de twee trouw­den op 6 ju­li dit jaar. (De Te­le­graaf/fo­to: gan­nett­cdn.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.